Gimnazija Lucijana Vranjanina - Trg Hrvatskih Pavlina 1