Ekonomska škola Mije Mrikovića Rijeka, Ivana Filipovicća 2, Rijeka