Aleji Matice Hrvatske (dvoriste skole I.Kozarca), Ċ½upanja