Park prirode Lastovsko otočje, trg Lastovsko poklada